2015-12-05
    "Wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i ich rodzin poprzez realizację zajęć terapeutycznych przy aktywnym uczestnictwie rodziców".

    2012-07-07

    Strona powoli nabiera kolorów, zapraszamy! :)